První evropský výrobce hasicích přístrojů s čistými hasivy vyrábějící dle normy EN-3

 
 
       
 
 

Adresa ředitelství:
Palackého 2087/8A
350 02  Cheb

tel + fax: +420/354433776
tel + fax: +420/354432815
 

Provozovna:
Podnikatelská 160/4
350 02  Cheb 

tel + fax: +420/354433776
tel + fax: +420/354432815

Regionální školící středisko
k zacházení s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu a ovlivňujícími klimatický systém Země
Podnikatelská 160/4
350 02 Cheb

 

 

 © 2009 ESTO